Ministrowie finansów UE powinna dążyć do cięcia Tax Evasion


ministrowie finansów państw UE spotykają się w Brukseli w celu omówienia sposobów, aby obniżyć uchylania się od opodatkowania, a także dowiedzieć się, jak skonfigurować jedną unii bankowej w strefie euro.Kanclerz George Osborne Wielkiej Brytanii wezmą udział w rozmowach, podkreślając, że potrzebne są ostrzejsze środki na raje podatkowe i przejrzystości podatkowej firmy. W liście do swoich kolegów ministrów finansów Osborne mówi, że ważne jest, że UE dyrektywa oszczędnościowy, który ma na celu ustanowienia automatycznej wymiany informacji bankowych między krajami, jest pogłębiany jako środka prowadzącego do stworzenia globalnego standardu w sprawie informacji podatkowych.Dyrektywa wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 członków UE, Austrii i Luksemburga, dwa narody słyną z tajemnicą bankową, w obliczu rosnącej presji międzynarodowej do podpisania porozumień.Ministrowie omówią również pierwsze kroki w celu zbudowania europejskiej unii bankowej w ramach swoich działań do brzegu regionu 8,00 banków i zapobiec powtórzeniu długu i kryzysu finansowego, który kalekiego wielu członków strefy euro w ostatnich latach. Scenariusz i przedstawiane przez Alfreda Joyner