101 z 501c3: Co za Sponsoring fiskalna może zrobić dla Ciebie

sponsoring fiskalna

Juliana Steele omawia różne relacje ze sponsorów fiskalnych________________________________________The Producers Guild of America chroni i promuje interesy wszystkich członków zespołu produkującego w filmie, telewizji i nowych mediów.PGA ma ponad 5000 członków, którzy współpracują ze sobą w celu ochrony i poprawy ich karierze zawodowej, przemysłu i społeczności poprzez ułatwienie członków zdrowotnych korzyści, zachęcając egzekwowania zakładowych przepisów prawa pracy, stworzenie uczciwych i bezstronnych standardów przyznawania produkujących kredytów, jak również inne działania edukacyjne i poparcia.http://www.producersguild.orghttp://www.facebook.com/pgahttp://twitter.com/producersguildProdukujące Zespół składa się z wszystkich tych, których współzależność i wsparcie od siebie są niezbędne do tworzenia filmów i programów telewizyjnych.Producenci wykonawczyProducenciCo-producenci wykonawczyNadzorujące ProducenciSenior ProducenciProducenci liniiKoproducentówKojarzenie ProducenciProducenci segmentuPole ProducenciStory ProducenciKierownicy produkcjiEfekty wizualne, Producenci, nadzorujące i koordynatorzyPostprodukcja nadzorujące i menedżerówProdukcja i postprodukcja Koordynatorzy
Ocena: / 5

2 thoughts on “101 z 501c3: Co za Sponsoring fiskalna może zrobić dla Ciebie

Comments are closed.