Grupowanie danych tabeli przestawnej Do kwartały

Jednym z frustracji dla wielu użytkowników tabel przestawnych jest fakt, że wbudowany grupowania dat w kwartałach i latach zawsze oblicza wyniki na podstawie roku kalendarzowego. Innymi słowy, jeśli rok podatkowy został zdefiniowany jako okres od listopada bieżącego roku do października roku następnego, grupowania dat w kwartałach będzie nadal prowadzić sumy, które obliczane są na podstawie…

Excel Magic Trick tysięcysto trzy: Wzory do Quarters, kwartały i fiskalne lat

Pobierz plik Excel: http://people.highline.edu/mgirvin/ExcelIsFun.htmWzory do Quarters, kwartały i lata podatkowe:1. (0:07 min) Quarters użyciem funkcji sufitu i miesiąc2. (2:48 min) kwartale finansowym Korzystanie z wyszukiwania i miesiąc (Barry Houdini sztuczka!)3. (5:24 min) Kwartał fiskalny za pomocą IF, miesiąc i sufit4. (6:40 min) Rok obrotowy przy użyciu roku i Boolean Math5.