{podejście}

{obraz

{artykuł}
element , w

w tym stworzyć dobry бизнесплан? Film żart częścią materiału e-learningowego dostępnego poprzez portal Inwestorów inwestorzy.przedsię

Rozmawiają: Maciej Głogowski (prąd FM), Jacek palec (Akademickie inkubatory Przedsiębiorczości), Piotr Pietrzak (IBM Polska), Filip Miłoszewski (Listonic), Marcin Böhme (strona audioteka).

Film zrealizowany został mut na mapie altany chemii (www.kig.pl)